شماره تماس شرکت کتمپیوتری سپند

چهارشنبه 30 مرداد 1398

درباره ما

 مرکز خدمات سپند جهت ارائه تعمیرات تخصصی دپارتمان های مجزا برای هر قطعه دارد. قطعه پس از ورود به مرکز به دپارتمان ویژه اش تحویل می گردد تا تحت نظر کارشناسان ما که متخصصین با تجربه کاری در همان زمینه هستند تعمیر گردد.

 گروه خدمات سپند تشکیل گردید تا خدمات تخصصی را در کمترین زمان ممکن ارائه کند. تلفیق تخصص و تجربه کاری و پرسنل پاسخگو، ما را به هدفمان نزدیک تر می کند.

 اخلاق مداری در سپند مهم ترین اصل همکاری است . ما امانت داری را در سپند تضمین می کنیم.